Hệ thống cấp nước thô (nước vận hành) Nhiệt điện Duyên Hải

rx online Hệ thống cấp nước thô (nước vận hành) Nhiệt điện Duyên Hải (Ống HDPE D630 PN10 – Khối lượng: 21.000m)

Xem thêm
Dự án thu gom và xử lý nước thải Thành phố Đà Nẵng

rx online Dự án thu gom và xử lý nước thải Thành phố Đà Nẵng (HDPE D800-315, khối lượng 17.000m)

Xem thêm
Dự án thu gom xử lý nước thải Thành phố Nha Trang

rx online Dự án thu gom xử lý nước thải Thành phố Nha Trang (HDPE D1000- D450, khối lượng 11.000m

Xem thêm
Dự án kéo ngầm băng sông, Metro City, TP Hồ Chí Minh

rx online Dự án kéo ngầm băng sông, Metro City, TP Hồ Chí Minh (HDPE D315, khối lượng 6.000m)

Xem thêm
Nâng cấp tuyến ống truyền dẫn Thành phố Biên Hòa

rx online Nâng cấp tuyến ống truyền dẫn Thành phố Biên Hòa (HDPE D560- 450-355, khối lượng 10.700m)

Xem thêm
Hệ thống cấp nước Đảo Phú Quốc

rx online Hệ thống cấp nước Đảo Phú Quốc (HDPE D560 - 450 -315, khối lượng: 15.000m)

Xem thêm
Xây dựng hệ thống thoát nước mưa, cống xả, giếng tách cống bao nước thải các khu vực còn lại của thành phố Tam Kỳ

rx online Công trình “ Xây dựng hệ thống thoát nước mưa, cống xả, giếng tách cống bao nước thải các khu vực còn lại của thành phố Tam Kỳ “ có chiều dài khoảng 6.7 Km đường ống HDPE…

Xem thêm
Cấp nước sạch cho Thị xã Gò Công và Huyện Gò Công Đông

rx online Trong không khí chuẩn bị chào mừng kỉ niệm 70 năm Quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9/1945 – 2/9/2015 trên các con đường thị xã Gò Công và huyện Gò Công Đông…

Xem thêm