Hệ thống cấp nước Đảo Phú Quốc

Hệ thống cấp nước Đảo Phú Quốc
(HDPE D560 – 450 -315, khối lượng: 15.000m)