Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai

Trụ sở chính

Địa chỉ: Đường số 9, KCN Biên Hòa 1, Đồng Nai, Việt Nam
Điện thoại: 0251 3836 269
Fax: 0251 3836 174
Hotline: 1800 1209
Email: info@nhuadongnai.vn

Liên hệ

Nếu bạn có câu hỏi xin vui lòng điền thông tin và gửi cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn ngay.